Politika zasebnosti

Politika zasebnosti  oz. varovanja osebnih podatkov

Zasavki računski center d.d. (ZRC)  je predan varovanju in spoštovanju vaše zasebnosti. Ta pravilnik o zasebnosti opisuje politiko in postopke družbe ZRC pri zbiranju, uporabi in razkrivanju vaših podatkov.

Ta politika zasebnosti velja za družbo ZRC, ki je upravljavec in odgovorni subjekt za osebne podatke, ki jih zbiramo o vas.

To politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Vse spremembe ali posodobitve bodo učinkovite takoj po objavi na tej strani. Svetujemo vam, da to politiko zasebnosti redno spremljate za morebitne spremembe.

  1. Informacije, ki jih imamo o vas oz. informacije, ki nam jih posredujete

vključujejo vaše ime, priimek in e-poštni naslov.

Pomembno je, da so vaši osebni podatki točni in posodobljeni. Prosimo vas, da nas obvestite, o morebitni spremembi vaših osebnih podatkov.

  1. Namen uporabe vaših podatkov

Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja, ter za pošiljanje propagandnih obvestil.

 Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vsebino vaših e-poštnih sporočil, vašega e-poštnega naslova in naših odgovorov.

  1. Hranjenje vaših podatkov

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler ne prekličete vašega soglasja.

Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, za reševanje sporov in za uveljavljanje naših sporazumov.

  1. Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Če menite, da kršimo vaše pravice, imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Za boljše in celostno razumevanje vaših pravice, si oglejte spodnje opise:

Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov (splošno znana kot “zahteva za dostop do osebnih podatkov”) vam omogoča, da prejmete kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, in preverite, ali jih zakonito obdelujemo.

Pravica do popravka osebnih podatkov, ki jih imamo o vas vam omogoča, da se popravijo nepopolni in netočni podatki, pri čemer bomo morda morali preveriti točnost novih podatkov, ki nam jih posredujete.

Pravica do brisanja vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate izbris ali odstranitev osebnih podatkov, če ne obstaja dober razlog za njihovo nadaljnjo obdelavo. Imate tudi pravico zahtevati, da izbrišemo ali odstranimo vaše osebne podatke, če ste uspešno uveljavili svojo pravico do ugovora obdelavi (glejte spodaj), kjer smo morda obdelali vaše podatke nezakonito ali kjer smo morali izbrisati vaše osebne podatke v skladu z zakonodajo. Upoštevajte, da morda ne bomo vedno mogli izpolniti vašega zahtevka za izbris zaradi pravnih razlogov, ki bi obstajali v času zahteve in o katerih vas bomo obvestili.

Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, kjer se pri njihovi obdelavi naslanjamo na zakoniti interes in obstaja na vaši strani razlog, zaradi katerega želite ugovarjati obdelavi na takšnem temelju, ter menite, da to vpliva na vaše temeljne pravice in svoboščine. Imate tudi pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V nekaterih primerih lahko dokažemo, da imamo utemeljene legitimne razloge za obdelavo vaših podatkov, ki nadomeščajo vaše pravice in svoboščine.

Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate, da začasno prekinemo obdelavo vaših osebnih podatkov v naslednjih primerih: (a) če želite, da ugotovimo točnost podatkov; (b) če je uporaba vaših podatkov nezakonita, vendar ne želite, da jih izbrišemo; (c) če ne potrebujemo več vaših osebnih podatkov, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali (d) ste vložili ugovor v zvezi z uporabo vaših podatkov, vendar moramo preveriti, ali naši zakoniti razlogi za njihovo uporabo prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosa vaših osebnih podatkov vam omogoča, da zahtevate prejem vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter imate pravico, da na vašo zahtevo te podatke posredujemo tretji osebi.

Pravica do umika soglasja kadarkoli, kjer se zanašamo na soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Umik soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena, pred umikom soglasja. Če umaknete vaše soglasje, vam morda ne bomo mogli ponuditi določenih izdelkov ali storitev.

Če želite uveljavljati te pravice, nam pišite na info@zrc.si.

  1. Sprememba namena

Vaše osebne podatke bomo uporabljali le za namene, za katere so bili zbrani, razen če menimo, da jih iz utemeljenih razlogov lahko uporabimo za drug namen, ki je združljiv s prvotnim namenom. Če želite dobiti utemeljitev, kako je obdelava novega namena združljiva s prvotnim namenom, nam pišite. Če bomo vaše osebne podatke potrebovali za namene, ki niso združljivi s prvotnimi nameni, vas bomo o tem obvestili in razložili pravno podlago, ki nam to omogoča. Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo brez vašega zavedanja ali soglasja v skladu z zgornjimi pravili, če je to potrebno ali dovoljeno z zakonom.

  1. Varovanje vaših podatkov

Vpeljali smo ustrezne varnostne ukrepe, da preprečimo, izgubo, uporabo, nepooblaščen dostop, spremembo ali razkritje vaših osebnih podatkov. Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen samo na tiste zaposlene,  ki tak dostop potrebujejo za opravljanje svojih nalog. Navedene osebe bodo vaše osebne podatke obdelovale v skladu z našimi navodili in so podvržene našim politikam varovanja osebnih podatkov. V primeru kršitve bomo obvestili vas in pristojni organ, kadar nas k temu zavezuje zakon.

  1. Kako nas lahko kontaktirate

Če imate kakršna koli vprašanja o naših praksah ali tej politiki zasebnosti, pošljite elektronsko sporočilo z vprašanjem na  info@zrc.si.

Datum začetka veljavnosti

Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 25. maj 2018.